AKTUALNOŚCI

Ruszyła rekrutacja!

 

Szukamy Par do przetestowania aplikacji mobilnej

 

 

W ramach projektu "Związek Pełnosprawny"

zapraszamy do współpracy - rodziców dzieci

niepełnosprawnych, którzy chcieliby przy

pomocy aplikacji mobilnej, przyjrzeć się

swojej relacji partnerskiej, poznać swoje

dominujące potrzeby i wartości oraz

dominujące sposoby jakimi komunikują

sobie wzajemnie swoje uczucia.

 

Każda osoba będzie mogła przejść proces coachingowi w zaciszu swojego domu, w wyznaczonym przez siebie czasie i miejscu oraz w swoim własnym tempie.

 

Każda z osób testujących aplikację zostanie poproszona o podzielenie się swoją opinią na temat funkcjonalności aplikacji, zawartości i efektywności zawartej w niej treści.

Okres testowania aplikacji to maksymalnie kilka dni. Narzędzie jest intuicyjne i łatwe w obsłudze a zawarta w nich treść ciekawa i angażująca. Podczas tych dwóch tygodni, para będzie samodzielnie przechodziła przez treść zawartą w aplikacji i przez proces coachingowi.

Opinie te zostaną zebrane podczas 1,5 godzinnego spotkania.

 

Każda para biorąca udział w tym krótkim spotkaniu, otrzyma wynagrodzenie

w wysokości 500zł brutto.

Do projektu rekrutujemy jedynie pary, dzięki czemu możliwe będzie otrzymanie rzetelnych informacji na temat tego na ile aplikacja pomocna jest w budowaniu więzi partnerskich i usprawniania wzajemnej komunikacji w związku.

 

Pełna poufność!

Każdy testujący może liczyć na pełną poufność treści zawartych w aplikacji. Otrzymuje indywidualny/unikalny kod dostępu i tylko on/ona mają dostęp do tych treści.

Poza użytkownikiem aplikacji nikt nie ma do nich dostępu – chyba, ze wynikami swojej pracy zechce podzielić się z partnerem/partnerką.

 

Jeśli wraz ze swoim partnerem/partnerką jesteś zainteresowany/na przetestowaniem aplikacji i podzieleniem się swoją opinią na jej temat – napisz do nas na poniższy adres email:

 

rekrutacja.duzarzecz@gmail.com

 

Innowacyjny projekt realizowany przez grupę nieformalną Duża Rzecz w ramach projektu pn.„Związek pełnosprawny” realizowany jest w ramach Projektu grantowego „Chcemy pracować – Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (IV O ś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1:Innowacje społeczne).

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Celem webinarium jest wskazanie najważniejszych aspektów związanych ze współpracą z głuchym klientem oraz możliwości świadczenia takich usług - nawet bez znajomości języka migowego.

      

      W ramach innowacji "Usługi rozwojowe dostępne dla wszystkich" powstała platforma na której każda            osoba świadcząca usługi doradcze, rozwojowe, terapeutyczne i inne - będzie mogła to zrobić przy                  pomocy specjalnej platformy. Będzie ona umożliwiała spotkanie on-line (z kamerą) z jednoczesnym                symultanicznym tłumaczeniem tego spotkania na język migowy.

 

 

     Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej zarówno o platformie jak i na temat najważniejszych aspektów                   współpracy z osobą głuchą - weź udział w 60 minutowym webinarium!

     Zgłoszenie kieruj na adres:

 

     e-mail: rekrutacja@pzg.lodz.pl 

 

Zapraszamy !!!

 

 

Projekt realizowany przez Polski Zwiazek Głuchych oddzial w Łodzi w ramach projektu pn"Usługi rozwojowe dostępne dla wszystkichrealizInnowacyjny owany jest w ramach Projektu grantowego „Chcemy pracować – Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (IV O ś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1:Innowacje społeczne).

 

RuszyłA rekrutacja na webinaria!

"Głuchy klient - nowe możliwości"

 Aplikacja do autocoachingu

 już niedługo będzie gotowa!

 

W październiku 2018 roku, kończymy

naszą kolejną innowację społeczną:

"Autonawigator"

 

Tym razem młodzież z SOS Wioski

Dziecięce, będzie miała możliwość

testować aplikację do autocoachingu

kariery.

 

Już nie możemy się doczekać końcowego

efektu!

strona: www.duzarzecz.com

mail: duzarzecz@comduzarzecz

telefon: 519 402 897