O nas

Jesteśmy grupą osób, która połączyła swoje unikatowe kompetencje w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań w zaresie rozwoju osobistego i zawodowego.

 

Projektujemy narzędzia i usługi, które dedykujemy różnym odbiorcom.

Naszą szczególną uwagę skupiają te grupy, dla których rozwiązania stosowane dotychczas okazały się mało efektywne.

 

Nasze projekty, nakierowane są na wsparcie procesów:

 

- szkoleniowych;

 

- coachingowych;

 

- doradztwa kariery.

 

Wypracowane przez nas  rozwiązania, wspierają pracę wielu specjalistów, działających na rzecz rozwoju społecznego, zawodowego i indywidualnego - wielu różnych grup i osób.

 


 

 

Nasze główne działania to:

 

Prowadzenie szkoleń, warsztatów, doradztwa kariery oraz coachingu według wypracowanych modeli, metod i programów  oraz na zlecenie klienta według jego własnej koncepcji;

 

Mentoring i facylitacja;

 

Doradztwo w zakresie projektowania konkretnych rozwiązań w projektach społecznych i komercyjnych. Pomagamy dobierać formy i metody wsparcia pod kątem konkretnych grup odbiorców.

 

 

 

Nasze działania to także:

Tworzenie programów szkoleń oraz narzędzi dla specjalistów zajmujących się rozwojem osobistym i zawodowym oraz edukacją i wychowaniem w tym:

 

 coachów

 

 psychologów

 

 terapeutów


 doradców zawodowych

 

 wychowawców i opiekunów 

 

 kadry pracującej z grupami   defaworyzowanymi

 

NASI EKSPERCI

KATARZYNA KARSKA

 

 

Doktor nauk społecznych, terener, coach, doradca kariery.

Jest entuzjastką rozwoju osobistego i tworzenia nowatorskich metod wspierających ten rozwój. Zajmuje się problematyką edukacji i rynku pracy. Interesują ją niestandardowe i bardziej efektywne podejścia do odkrywania potencjału osobistego i zawodowego.

 

Autorka założeń metodologicznych do ogólnopolskiej metody badania predyspozycji zawodowych „Vademecum Talentu” oraz licznych publikacji o tematyce poradnictwa zawodowego i rynku pracy. Autorka gry coachingowi „Podróż Bohatera”.

Posiada kompetencje związane z zarządzaniem talentami (Certificate in Talent and Career Management).

 

Jej losy zawodowe związane są z tworzeniem i realizacją przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym – w tym innowacji społecznych. 

 

Realizowała zadania jako ekspert ds. rynku pracy oraz i członek komisji oceny projektów w konkursie grantowym „Akcja Inkubacja”.

W 2017 roku na zlecenie m.st. Warszawy była ekspertem konsultującym założenia Strategii Rozwoju Miasta do 2030 r. - w zakresie rozwijania twórczego potencjału i innowacyjnego środowiska.

 

W Grupie nieformalnej "Duża Rzecz",  odpowiedzialna jest za prace merytoryczne nad innowacyjnymi rozwiązaniami: tworzenie narzędzi, programów szkoleń i warsztatów, recenzję treści oraz doradztwo i szkolenia dla różnych klientów i grup szkoleniowych.

   LESZEK SZAFRAŃSKI

 

Ekspert w dziedzinie procesów wytwórczych oprogramowania, doświadczony programista, analityk systemowy i architekt IT.

 

W swojej dotychczasowej karierze pracował przy realizacji dużych projektów wdrożeniowych jako specjalista ds. systemów i sieci oraz projektach developerskich jako programista, lider programistów. Współpracował z firmami z branży ubezpieczeniowej (PZU), telekomunikacyjnej(Orange Polska), jak i z sektorem publicznym: (CPI, COI, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji/ Ministerstwem Cyfryzacji). Współpracował między innymi przy projektach takich jak: ePUAP, mDokumenty, CEPiK2.

 

W projektach realizowanych przez "Dużą Rzecz", jest ekspertem ds. rozwiązań mobilnych. Odpowiada m.in.: za analizę funkcjonalną, biznesową oraz development aplikacji mobilnych

MARTA SKRZYDELSKA

 

M.A. -business & life coach, ACC ICF.
Ukończyła kurs Business Coaching Diploma w Akademii PwC oraz kurs na superwizora coachingu.

Prowadzi coaching indywidualny, grupowy i superwizje dla coachów.


Od 2008 roku jest pracownikiem Uniwersytetu Otwartego UW, gdzie m.in. koordynowała projekty szkoleniowe dla firm i instytucji, a także cykl szkoleń UCZĘ, BO LUBIĘ dedykowany wykładowcom UOUW. Wspiera "Dużą Rzecz" w pracach merytorycznych dotyczących tworzenia programów szkoleniowych i narzędzi rozwojowych.
 

DUŻA  RZECZ

Lidka Nwolisa

 

Pierwszy w Polsce coach akredytowanym przez ICF.

Posiada brytyjski i amerykański dyplom coacha biznesowego: Akredytację Coachingu Menadżerskiego z Uniwersytetu Strathclyde i ze Szkoły Coachingu w Wielkiej Brytanii oraz akredytację Stowarzyszonego Certyfikowanego Coacha.

 

Pełniła funkcję członka zarządu International Coach Federation w Polsce.

Jest partnerem zarządzającym międzynarodowej firmy Corporate Coach U Poland.

Posiada 19 lat doświadczenia w coachingu osób na stanowiskach kierowniczych i zespołów, kierowaniu ludźmi w międzynarodowych korporacjach oraz doradztwie dla biznesu. Doświadczenie korporacyjne zdobyła pracując w międzynarodowych firmach takich jak PricewaterhouseCoopers i Ernst & Young, zarówno w Polsce jak i Europie Środkowo Wschodniej.

 

Prowadzi fundację Porta na rzecz dzieci wykluczonych, w ramach której wspiera opiekunów w pieczy zastępczej. W grupie "Duża Rzecz" pełni rolę recenzenta.

 

Dorota Raniszewska

 

Coach i Trener, licencjonowany konsultant Motivational Maps™, certyfikowana trenerka Points of You®, z wykształceniem humanistycznym i w zakresie rozwoju osobistego oraz solidnym doświadczeniem zawodowym, zarówno w biznesie jak i w pełnionym zawodzie. Od kilku lat aktywnie rozwija Techniki Fotografii w Coachingu i Rozwoju. Ukończyła wiele kursów specjalistycznych, m.in. Techniki PhotoTerapii u Judy Weiser, techniki Terapii Tańcem i Ruchem w ośrodku IBA, Clean Coaching, Teatr Improwizacji, Contact Improwizację. Współpracuje z menedżerami, nauczycielami, przedsiębiorcami, specjalistami w dziedzinach rozwoju.

Tematyka jej pracy z klientami dotyczy najczęściej motywacji, energii życiowej, integracji społecznej i przywództwa osobistego.

 

Autorka pierwszej na polskim rynku książki poświęconej zastosowaniu Fotografii w Rozwoju, zatytułowanej JEDEN OBRAZ – WIELE SŁÓW. Fotografia w rozwoju osobistym, terapii i pracy wychowawczej. Zapis podróży własnej.

W grupie nieformalnej „Duża Rzecz”, służy swoją ekspertyzą w zakresie wykorzystywania obrazu w procesach rozwojowych.

 

 

strona: www.duzarzecz.com

mail: duzarzecz@comduzarzecz

telefon: 519 402 897